Bruksområder

 • Støy på arbeidsplassen
 • Miljøstøy
 • Valg av hørselvern
 • Ventilasjonsstøy
 • Material testing
 • Lydeffekt
 • Romakustikk

Egenskaper

text
 • Et måleområde (120 dB)
 • Parallell måling LAeq, LCeq og LCpeak
 • Parallell frekvensanalyse i 1/1-oktav og 1/3-oktav
 • Logging av detaljer over tid
 • Stor intern hukommelse
 • Lagring synkronisert med klokke
 • STIPA taleoverføringsindeks
 • Etterklangstid
 • Enkelt betjening
 • USB interface

Standarder

text
 • IEC 610260-1, IEC 610260-2, IEC IEC 610260-3, IEC 61672-1, IEC 60268
 • ANSI S1.4, ANSI S1.11, ANSI S1.43
 • DIN 45657, TA_Lärm
 • NS 4814. NS 4815, NS 8172,

Opsjoner

text

Nor131 og Nor132 kan utvides et antall opsjoner – dette gir deg muligheten til å skreddsy instrumentet etter dine behov.

Opsjoner kan bestilles og installeres når som helst ved kun å legge inn noe koder i instrumentet.

Opsjons pakker*:

Nor131/RA opsjonspakke inkl. opsjonene 1,5,6.
Nor131/ENV opsjonspakke inkl. opsjonene 1,2,3,4,7.
Nor131/ALL opsjonspakke inkl. alle opsjoner 1,2,3,4,5,6,7.

Nor132/RA opsjonspakke inkl. opsjonene 1,5,6.
Nor132/ENV opsjonspakke inkl. opsjonene 1,2,3,4,7.
Nor132/ALL opsjonspakke inkl. alle opsjoner 1,2,3,4,5,6,7.

*Støymåler må kjøpes separat.

 

 

Opsjon 1: Sanntids frekvens analyse 1/1-oktav

text

Veienettverk A gir en verdi for hele frekvens spekteret. Det er en sum av all støyen. Tilsvarende gjelder det samme for C og Z veienettverk.

Dersom man ønsker en mer detaljert analyse for deler av frekvensområdet, så som hvilke frekvenser som dominerer, eller man ønsker å sammenligne flere frekvens spektra, behøver man en frekvens analyse.

Nor130-serien av lydmålere kan utvides med 1/1 oktav (opsjon 1) eller med 1/3 oktav analyse (opsjon 4). Begge opsjoner er sanntids filtre som analyserer alle frekvenser på en gang, til forskjell fra de fleste andre lydmålere i samme prisklasse som analyserer et frekvensbånd om gangen. Sanntids filtre betyr en raskere måling samt at man er sikker på at man analyserer på den samme støyen.

Opsjon 1 1/1-oktav analyse, som dekker frekvensområdet fra 8 Hz til 16 kHz i 12 frekvensbånd.

Opsjon 4 1/3-oktav analyse, som dekker frekvensområdet fra 6.3 Hz til 20 kHz i 36 frekvensbånd.

Innenfor hvert frekvensbånd måles SPL (øyeblikksverdien), Leq (gjennomsnittsverdien), Lmax (maksimumsverdien), Lmin (mimimumsverdien) samt LE. Frekvens analysen måles i tillegg til de normale lydnivå-funksjoner. I tillegg, hvis opsjon 2 Statistikk er installert, beregnes det 8 prosentverdier (LN) for hvert frekvensbånd og for veienettverkene A og C eller Z.

1/1-oktav frekvensspekter kan også vises A-veiet

1/1-oktav frekvensspekter kan også vises A-veiet

1/1-oktav frekvensspekter tabell

1/1-oktav frekvensspekter tabell

Sanntids frekvens analyse

Sanntids frekvens analyse

Opsjon 2: Statistisk analyse

text

For utendørs støymålinger er det av og til bruk for statistisk analyse (LN prosentiler). Ved å installere opsjon 2, tilbyr Nor130-instrumentene dette også. Statistisk analyse er beregnet basert på 0.2 dB klassebredde som dekker det dynamiske måleområdet på hele 120 dB. 7 faste prosentilverdier beregnes (L1%, L5%, L10%, L50%, L90%, L95% og L99%), pluss en brukerdefinert LN-prosentil som kan settes til en fritt valgbar N-verdi med 0.1% oppløsning.

Hvis opsjon 1 eller 4 – sanntids frekvensanalyse – er installert, beregnes LN prosentiler for hvert individuelt frekvensbånd.

LN prosentil-tabellen inneholder syv faste og en brukderdefinert

LN prosentil-tabellen inneholder syv faste og en brukderdefinert

Opsjon 3: Nivå vs. tid målinger

text

Opsjon 3, nivå vs tid, gjør det mulig for instrumentet å logge tidsprofilen som de klassiske nivåskriverene med papir-rull gjorde tidligere. Tidsprofilen måles ved å dele den totale måleperioden inn i mindre perioder, som alle har den samme varigheten. Periodelengden kan settes fra 1 sekund og oppover med 1 sekunds oppløsning. Parameterne LAeq, LAmax og LCpeak logges.

Nivå vs. tid målinger gjøres i parallell med basis-funksjonene i instrumentet for de totale verdier for hele målingen. Dersom en av frekvensanalyse opsjonene er installert, så måles de totale verdiene for alle frekvenser i tillegg!

Nivå vs. tid resultater vises ikke på skjermen, men lagres i hukommelsen. Resultatene kan enkelt eksporteres til PC og konverteres til Excel eller videre analyse i etterbehandlings-programmet NorReview (Nor1026).

 

 

Opsjon 4: Sanntids frekvens analyse 1/3-oktav

text

Veienettverk A gir en verdi for hele frekvens spekteret. Det er en sum av all støyen. Tilsvarende gjelder det samme for C og Z veienettverk. Dersom man ønsker en mer detaljert analyse for deler av frekvensområdet, så som hvilke frekvenser som dominerer, eller man ønsker å sammenligne flere frekvens spektra, behøver man en frekvens analyse.

Nor130-serien av lydmålere kan utvides med 1/1 oktav (opsjon 1) eller med 1/3 oktav analyse (opsjon 4). Begge opsjoner er sanntids filtre som analyserer alle frekvenser på en gang, til forskjell fra de fleste andre lydmålere i samme prisklasse som analyserer et frekvensbånd om gangen. Sanntids filtre betyr en raskere måling samt at man er sikker på at man analyserer på den samme støyen.

Opsjon 1 1/1-oktav analyse, som dekker frekvensområdet fra 8 Hz til 16 kHz i 12 frekvensbånd.

Opsjon 4 1/3-oktav analyse, som dekker frekvensområdet fra 6.3 Hz til 20 kHz i 36 frekvensbånd.

Innenfor hvert frekvensbånd måles SPL (øyeblikksverdien), Leq (gjennomsnittsverdien), Lmax (maksimumsverdien), Lmin (minimumsverdien) samt LE. Frekvens analysen måles i tillegg til de normale lydnivå-funksjoner. I tillegg, hvis opsjon 2 Statistikk er installert, beregnes det 8 prosentverdier (LN) for hvert frekvensbånd og for veienettverkene A og C eller Z.

1/3-oktav frekvensspekter

1/3-oktav frekvensspekter

A-veiet spektrum

A-veiet spektrum

Opsjon 5: Etterklangstid

text
 • Etterklangstid basert på impuls eksitasjon (smell).
 • Beregner både T20 og T30.
 • Frekvensområde 63-8000 Hz for 1/1-oktavfilter (opsjon 1).
 • Frekvensområde 50-10000 Hz for 1/3-oktavfilter (opsjon 4).

Opsjon 5 krever at minimum opsjon 1 er installert.

Etterklangstid

Etterklangstid

Opsjon 6: STIPA taleoverføringsindeks (Speech Transmission Index)

text
 • Måler og beregner STIPA taleoverføringsindeks.
 • Oppfyller kravene i henhold til IEC 60268-16 ed. 5 standard.
 • Inkluderer signal (.vaw) for bruk i PA-systemer.
 • Liten, rimelig høyttaler kan brukes for avspilling av signalet.
 • Funksjon for korrigering av bakgrunnsstøy.

Det er nå mulig å bruke Nor131 og Nor132 for å analysere taleoverføringsindeks i rom ved bruk av STIPA metoden. Metoden kan brukes til å sammenligne kvaliteten på overføring av tale i forskjellige posisjoner og under forskjellige forhold i samme rom. Beregningene følger den siste revisjonen av standarden.

En måling i en posisjon tar omtrent 13 sekunder. Til forskjell fra andre STIPA målesystemer kan også resultatene fra Nor131/132 også korrigeres for bakgrunnsstøy direkte på instrumentet. I tillegg vises alle beregnede indekser på skjermen, ikke bare en enkelt STIPA verdi. Denne muligheten er verdifull for de som skal optimalisere romakustikk i offentlige rom eller andre områder hvor oppfatning av tale er viktig.

Måling av taleoverføringsindeks er det bl.a. krav til i Norsk Standard 8175, Lydforhold i bygninger.

Opsjon 6 krever at minimum opsjon 1 er installert.

STIPA taleoverføringsindeks (Speech Transmission Index)

STIPA taleoverføringsindeks (Speech Transmission Index)

Opsjon 7: Parallell F ,S, I

text

Måler alle 3 tidskonstantene samtidig.

Spesifikasjoner

text

Nor130-serien av SLM oppfyller følgende lydnivåmåler og 1/1&1/3 oktavfilterstandarder: IEC 61260-1, IEC 61260-2, IEC 61672-1, ANSI S1.4, ANSI S1.11, ANSI S1.45, DIN47, NS 4814, NS 4815, NS 8172.

Nor131-instrumentet oppfyller Klasse1-kravene mens Nor132-instrumentet Klasse 2-kravene.

Engelsk, fransk og tysk språkstøtte.

Measured Parameters

Simultaneous measurement of SPL, Leq, LMax, LMin, LE and LPeak (plus the Tmax5 for Germany only).
Time weighting functions: Fast, Slow and Impulse.

Spectral weighting functions: Simultaneously measurement of A and C or Z-weighting. Additionally the 1/1 octave real time filters covering all bands from 8 Hz to 16K Hz (option 1) or 1/3-octave covering all bands from 6,3Hz to 20kHz (option 4).

Statistical calculations: 7 fixed percentiles L1%, L5%, L10%, L50%, L90%, L95%, and L99% plus one user defined value (f.ex. L0.1%). The statistical calculation is performed in real time within each frequency band if the filter option 1 is installed.

Measurement range

One range covering 120dB without any range adjustments.
Self noise measured with microphone: 17dBA (25dBA for Nor132)
Maximum RMS level: 137dBA
Maximum Peak level: 140dB PeakC
Levels up to 174dB can be measured by use of a suitable 1/4” microphone.

Battery / power consumption

Battery: 4 cells, IEC LR6, AA-sized, Alkaline batteries are recommended (e.g. Duracell Ultra M3). AA-sized NiCd or NiMH rechargeable batteries may be used, but must be charged outside the instrument. Battery voltage and time on battery since last change of bat-teries are indicated.
Typical battery life time (Duracell Ultra M3): 8 – 12 hours.

External dc: 11 – 16 volt. Power consumption approximately 1.2 watt dependent on selected modes of operation. External DC source should have source-impedance less than 1 ohm and be able to supply at least 300 mA. The mains adaptor Nor340 is recommended for use with the instrument.

If the external supply falls below 9 V, the instrument will use the internal batteries if available. If the instrument has switched off due to loss of power or insufficient supply voltage, the instrument will automatically switch on after reapplying the external DC supply.

Display

The display is a monochrome, trans-reflective LCD graphical display with 160×240 pixels (W×H) with automatic temperature compensation for contrast and viewing angle. Pressing the light key illuminates the display. The light switches off automatically 2 minutes after the last operation of any key.
The bar graph display covers 80 dB, which may be scrolled in 10 dB steps to cover the total range.

Data storage / Data transfer

Measured data is stored in the internal memory of the sound level meter. The memory is of the “flash” type retaining the information without battery supply. Approximately 5 Mbyte is available for the data storage. This corresponds 10 000 measurements for sound level meters without octave analysis and up to 2 500 for sound level meters with octave analysis.

Data transfer via USB 2.0 interface.

Analogue input

Input connector: TNC connector for Norsonic microphone systems.
Preamplifier: Nor1207 IEPE.
Polarisation voltage: 0 V (pre-polarized)
Supply current: 3mA
Supply voltage: 24V
Input impedance: > 100 kohm, <650 pF
Measurement range: 0.3 mV to 7 V (RMS) in one range corresponding to –10 dB to 137 dB with a microphone sensitivity of 50 mV/Pa. The maximum peak value ±10 V corresponds to 140 dB.
Microphone: Nor1228

Analogue outputs

The analogue output is a reproduction of the digitized input signal from the microphone (or input connector) obtained by a digital to analogue converter.
Output voltage: Full scale on the display corresponds to 100 mV.
Output impedance: The loading impedance shall be 16 ohm or greater. The output is short-circuit proof to GND.
Gain accuracy at 1 kHz: ±0.2 dB.
Frequency response re. 1 kHz: ±0.5 dB for 20 Hz < f < 16 kHz.

Environmental conditions

Reference conditions: The reference conditions for the instrument are as specified by IEC 61672-1 .
Temperature: 23°C
Humidity: 50% RH
Atmospheric pressure: 101.325 kPa

Environmental conditions for operation

Temperature: –10°C to +50°C
Humidity: 5% to 90% RH, dewpoint less than 40°C Atmospheric pressure: 85 kPa to 108 kPa

Environmental conditions for storage

Temperature: –30°C to +60°C
Humidity: 5% to 90% RH, dewpoint less than 40°C Atmospheric pressure: 50 kPa to 108 kPa

Dimensions

Depth: 29 mm
Width: 74 mm
Length, excl. microphone/preamplifier: 215 mm,
Length, incl. microphone/preamplifier: 305 mm
Weight incl. batteries: 380 g

Nedlastinger

text
Brochurer

Product range catalogue

 • Product range catalogue -

  Norsonic_productrange_2024-2025.pdf (0.01GB)
  Released
Software

USB drivers

 • USB driver -

  CDM-v2.12.28-Norsonic.zip (2245.19KB)
  Released
Software

NorXfer

 • NorXfer nor1020 - 6.1.1.51

  NorXfer-6.1.1.51.zip (0.05GB)
  Released 08/03/2024
 • NorXfer Nor1020 - 6.2.1

  NorXfer-6.2.1.zip (0.03GB)
  Released 04/03/2024
Software

Nor1026 NorReview

 • NorReview Nor1026 - 5.2.38

  NorReview5.2.38.zip (0.07GB)
  Released 08/03/2019
 • NorReview - 6.3.49

  NorReview-6.3.49.zip (0.1GB)
  Released 22/12/2022
 • NorReview - 6.4.38

  NorReview-6.4.38.zip (0.07GB)
  Released 27/05/2024
Software

NorVirtual

 • NorVirtual - 5.0.240212

  NorVirtual-5.0.240212.zip (0.03GB)
  Released 26/02/2024
Instrument software

Instrument software Nor131/Nor132 and Nor139

 • Nor13x - 3.0.1866

  13xv3_0_1866Released.zip (979.94KB)
  Released 27/08/2020
 • Nor13x - 4.0.1550

  13xv4_0_1550Released.zip (1043.94KB)
  Released 14/03/2024
 • NorUpdate - 1.6.01

  NorUpdate-1.6.01.zip (5206.97KB)
  Released

  Follow these steps when upgrading the firmware: 

  • Download the latest version of NorUpdate. This program must be installed on the PC from where you connect the instrument that shall be upgraded
  • Download and store the instrument firmware update pack. You may save it on any directory on your PC.
  • Unzip the instrument firmaware. You may be promted for a password. Contact Norsonic or your local dealer.
  • Start NorUpdate. Make sure that the path to files are set correctly. This is found in the “File menu”
  • Follow the instructions given in the NorUpdate sofware.

  Please note! Instruments sold in France, Austria, Germany, Spain and Switzerland is subjected to use pattern evaluated software only. Users in these countries are requested to contact their local Norsonic representative to get the current type approved version.

  Achtung! In Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz unterliegen Schallmessgeräte einer Bauartzulassung / Baumusterprüfung. Die Firmware des Messgerätes ist Bestandteil dieser Bauartzulassung. Führen Sie daher bitte selber kein Firmware-Update durch, sondern wenden sich bei Interesse / Fragen an Ihren lokalen Norsonic-Vertreter!

  Attention ! Les instruments vendus en France, Suisse, Allemagne, Autriche et Espagne doivent être configurés exclusivement avec le logiciel homologué. Dans ces pays, les utilisateurs sont priés de contacter leur représentant local Norsonic pour obtenir la version actuelle approuvée.

  Por favor, tenga en cuenta que los instrumentos vendidos en España, Austria, Alemania y Suiza deben usarse exclusivamente con el software evaluado en el examen de modelo. Se sugiere a los usuarios de estos países que contacten con los distribuidores locales para obtener la versión aprobada en la actualidad.

Software

STIPA IEC 60268-16 ed. 5

 • STIPA - IEC 60268-16 ed. 5 standard -

  (0KB)
  Released

  EC 60268-16 (Ed.5.0 2020): Sound system equipment – Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index.
  The CIS-value is calculated from the STI-value as specified in: IEC 60849 (Ed. 2.0 1998-02) Sound systems for emergency purposes. (Withdrawn 2008).
  The instrument measures STIPA as specified in Annex B of IEC286-16 by the direct method.

Software

STIPA v4

 • STIPA v4 -

  (0KB)
  Released

  IEC 60268-16 (Ed.4.0 2011-06): Sound system equip-ment – Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index.
  The CIS-value is calculated from the STI-value as specified in:
  IEC 60849 (Ed. 2.0 1998-02) Sound systems for emer-gency purposes.

Instruksjonsmanualer

Nor131/Nor132

 • Norsk kortfattet bruksanvsining -

  Im131_1Ed3R1No.pdf (855.29KB)
  Released
Type approvals

Type approvals Nor131 and Nor132

 • Type approval PTB - Germany -

  PTB_131.pdf (741.03KB)
  Released
 • Type approval BEV - Austria -

  Nor132-Type-approval-BEV.pdf (94.26KB)
  Released
 • Type approval - Serbia -

  Nor131_Serbia.pdf (380.99KB)
  Released
 • Type approval METAS – Switzerland -

  METAS_Zulassungszertifikat-CH-A3-18085-00_Nor131_August-2018.pdf (1623.51KB)
  Released
 • Type approval CMI - Czech Republic -

  Nor131-Type-approval-Czech.pdf (195.99KB)
  Released
Certificates

Certificates Nor131 and Nor132

 • Declaration of Conformity -

  DOC_Nor131-Nor132-sound-level-meter.pdf (37.5KB)
  Released

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon