Kongens heder til ansatt hos Norsonic AS

Ole-Herman Bjor tildelt Kongens fortjenestemedalje

Ole-Herman Bjor med Kongens fortjenestemedalje flankert av kone Liv og barna Ole-Andreas, Karianne og Kristin (til venstre) og Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (til høyre).

Norsonic AS på Tranby i Lier feirer i år sitt 50-års jubileum. Under en jubileumsmarkering for kunder og samarbeidspartnere onsdag 18.oktober, fikk Ole-Herman Bjor (71) fra Heggedal tildelt Kongens fortjenestemedalje. Bjor får utmerkelsen for sitt store arbeid innen nasjonal og internasjonal standardisering, kombinert med kontinuerlig frivillig arbeid i nærmiljøet i Heggedal. Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ Valgerd Svarstad Haugland forestod overrekkelsen.

Bjor ble ansatt i Norsonic rett fra cand.real. studiet ved UiO tidlig på 1970-tallet, og har siden vært ansatt i bedriften som den gang holdt til i Heggedal Fabrikker. Hans faglige kompetanse innen signalbehandling og akustikk gjorde ham raskt til leder for utviklingsavdelingen i bedriften, og dermed stiftet han kontakt med utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder innen disse fagområdene. Han har vært leder for flere internasjonale komiteer, både innen IEC og ISO, og besitter fire patenter for tekniske nyvinninger inne sine fagfelt. I sitt 72 år er han fortsatt meget aktiv i bedriften som seniorkonsulent innen forskning og utvikling.

Familien Bjor flyttet inn i det nye boligområdet Heggedalsmarka da dette stod ferdig, og har bodd i Heggedal siden. Ole-Herman ble tidlig en aktiv frivillig i Østenstad menighet, der han bl.a. var medlem av menighetsrådet. Han ledet arbeidet med opprettelsen av det lokale menighetssenteret Heggetun ved siden av Heggedal kirke. Han var også den naturlige lederen av det nye menighetsrådet etter dannelsen av en egen menighet i Heggedal. Bjor har i tillegg engasjert seg i nærmiljøsentralen i Heggedal, og for ti år siden var han en av initiativtagerne til Heggedalsposten som er blitt en stor suksess i nærmiljøet.

Tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Ole-Herman Bjor var støttet av Norsonic AS, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), Heggedal menighet, og ordfører Lene Conradi i Asker kommune.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (til høyre) gjennomgår innholdet i diplomet tilhørende Kongens fortjenestemedalje for Ole-Herman Bjor (til venstre).