Norsonic inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF

Norsonic ingått avtale med Helse Sør-Øst RHF - leverer støyovervåkingsutstyr

Norsonic har inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av utstyr for overvåking av støy i forbindelse med byggingen av helt nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

I samarbeid med Norconsult har vi installert to målestasjoner basert på vår nye målestasjon Nor1545. Måledata overføres inn i vår NorCloud portal, hvor dataene lagres og kan etterbehandles.