Nor103 støymåler

Nor103 støymåler

Norsonic lanserer nå en helt ny lydmåler, den enkleste og minste klasse 1 lydmåleren tilgjengelig på markedet.