Ny Nor850 software versjon 3

I Nor850 software versjon 3, introduserer Norsonic en ny effektiv struktur for å lette arbeidet innen bygningsakustikk og lydeffekt testing.

Ny versjon 3 Norsonic Nor850 software

De nye mulighetene gir brukerne mange store forbedringer såsom automatisk lagring i predefinerte prosjekt grupper, pre-setting av målinger og rapporter for planlagte prosjekter, enkel dra/slipp av resultater fra et prosjekt og til et annet, enkel sammenligning av resultater i prosjekter, rapport med flere prosjekter – og mere.

Høydepunkter:

 • Re-design og effektiv håndtering av multiprosjekter
 • Individuelle vinduer for Aktive Prosjekter og samlinger av Prosjekter
 • Automatisert struktur på målingene
 • Pre-setting av planlagte prosjekter med overføring til instrument(ene) som skal benyttes
 • Aritmetisk, energetisk eller inverse energetisk midling av flere rating indekser
 • Samtidig editering av rapportinformasjon i flere rating rapporter
 • Rating rapporter i .pdf format
 • Multi-prosjekt rating rapporter
 • Utvidet søk og filtrering muligheter for Rating indeks høyere/lavere enn xx dB
 • Beregning av støy fra tekniske installasjoner iht. ISO 10052
 • Beregning av overføringstap (transmission loss) med lydintensitet iht. ISO 15186-2

Les mer om høydepunktene i versjon 3 her.