Leder for kalibreringslaboratoriet

Norsonic kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk akkreditering i samsvar med NS-EN ISO/IEC 17025 til å utføre kalibrering av måleutstyr for akustiske størrelser. Vår nåværende leder ønsker å trappe ned pga av alder og vi søker etter en erfaren person til å utvikle laboratoriet videre.

Laboratoriet har 5 medarbeidere som utfører kalibrering av nye produkter samt jevnlig re-kalibrering av utstyr fra våre kunder nasjonalt og internasjonalt.

Lederen for laboratoriet er også faglig ressursperson for de av våre internasjonale forhandlere som har akkreditert laboratorium.

Ansvar

 • Det daglige ansvar for laboratoriet.
 • Ansvar og oppfølging av eksterne kontrollorgan og testinstitutter.
 • Vedlikeholde og utvikle kvalitetssystemet.
 • Utvikle nye og vedlikeholde eksisterende kalibreringsprosedyrer.
 • Ansvar for produktstandarder.
 • Bidra i utvikling av nye produkter ifh til hvilke krav og standarder som gjelder.
 • Stillingen kan eventuelt kombineres med en kvalitetslederfunksjon for hele organisasjonen.

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad innenfor et av fagfeltene akustikk, signalbehandling, fysikk eller matematikk.
 • Beherske Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med ISO 9001 eller ISO 17025.
 • Erfaring med prosjektledelse eller annen ledererfaring er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Systematisk, nøyaktig, målrettet og strukturert.

Hos oss får du:

 • Jobbe i et interessant internasjonalt faglig miljø.
 • Stor grad av handlingsrom og påvirkningskraft
 • Ta del i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode betingelser.

Tiltredelse: Etter avtale.

 

Søknad sendes til job@norsonic.com

 

Om bedriften

Norsonic er en av verdens ledende produsenter innen hardware- og software-løsninger for måling av lyd og vibrasjon. Vi er en teknologidrevet bedrift med stort fokus på kontinuerlig produktutvikling. Vi utvikler avanserte måleinstrumenter, samt Windows desktop-, web- og mobile applikasjoner. All virksomhet styres fra vårt hovedkontor på Tranby i Lier. Her utføres også all produktutvikling, test og kalibrering av våre produkter.