Softwareutvikler .NET

Vi søker programmerere for å videreutvikle vår nettbasert tjeneste for innhenting og bearbeiding av måledata fra våre egenutviklede støy og vibrasjons sensorer.

Vi har et tverrfaglig og uformelt utviklingsmiljø. Som programmerer hos Norsonic forventes det at du tar aktivt del i hele produktutviklingsprosessen, Du må ha som mål om å tilby de beste brukeropplevelsene basert på nyeste teknologi tilgjengelig.

NorCloud er et strategisk viktig satsningsområde for Norsonic, og vil trenge kontinuerlig videreutvikling for å tilpasses stadig ny funksjonalitet, teknologi og brukergrupper i årene som kommer. Du vil få en sentral rolle i prosjektet, og mulighet til å jobbe med både frontend og backend.

Hvem søker vi etter?

Du er en programmerer som er nysgjerrig, tar en utfordring, liker å jobbe i team og har øye for gode praktiske løsninger. God kjennskap til C# og .NET rammeverket og er en racer i objektorientert programmering.
Den gode brukeropplevelsen ligger til grunn for valg av løsninger, du er opptatt av at detaljer som gir merverdi for brukeren samtidig som du evner å se det store bilde ved å designe en modularisert frontend som er fleksibel og enkelt lar seg videreutvikle.
Det er ønskelig med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Hos oss får du:

  • jobbe med produktutvikling og være med i hele utviklingsprosessen
  • holde deg oppdatert og jobbe med ny teknologi
  • stor grad av handlingsrom og påvirkningskraft
  • ta del i et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Teknologier vi bruker:

  • C#.NET
  • TCP/IP (WebSocket)
  • ASP.NET MVC
  • HTML, CSS, javascript, Bootstrap rammeverk
  • MS SQL server

Interessert? Send søknad til job@norsonic.com

Om bedriften:
Norsonic er en av verdens ledende produsenter innen hardware og software løsninger for måling av lyd og vibrasjon. Vi er en teknologidrevet bedrift med stort fokus på kontinuerlig produktutvikling. Vi utvikler avanserte måleinstrumenter samt Windows desktop-, web- og mobile applikasjoner. All utvikling og produksjon foregår på vårt hovedkontor på Tranby i Lier.