Softwareutvikler testsystemer

Vi søker etter en entusiastisk person som får ansvaret for å utvikle våre testsystemer for intern og ekstern bruk med kompetanse innen instrumentering, automatisering av måleprosesser og generell programmering i moderne programmeringsspråk. Vi jobber med signalanalyse og automatisk test og kalibrering av sensorer og systemer. Kunnskaper om måleteknikk, signalanalyse, mekatronikk og forståelse for akustikk og vibrasjon er en stor fordel.

En del av testsystemene du får ansvaret for selges også til kalibreringslaboratorier over hele verden. Du vil få ansvaret for å supportere og videreutvikle disse systemene. Stillingen krever en stor grad av selvstendighet og du vil få gode muligheter til å påvirke utviklingsprosessen og valg av teknologi og løsninger.

Kvalifikasjoner

  • Du har erfaring fra utvikling av testsystemer og er nysgjerrig på ny teknologi og liker å jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Hovedfokus vil bli på programvareutvikling, men utvikling av testfiksturer etc. vil også være relevant.
  • Du har god kjennskap til utvikling av avanserte testsystemer og er opptatt av kontinuerlig forbedring og optimalisering av testprosesser.
  • Du er analytisk og er opptatt av kvalitet og nøyaktighet.
  • Det er ønskelig med en relevant bachelor grad eller tilsvarende.
  • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Hos oss får du:

  • Jobbe med produktutvikling.
  • Holde deg oppdatert og jobbe med ny teknologi.
  • Stor grad av handlingsrom og påvirkningskraft.
  • Ta del i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Gode betingelser.

Tiltredelse: Snarest

Søknad sendes til job@norsonic.com

 

Om bedriften

Norsonic er en av verdens ledende produsenter innen hardware- og software-løsninger for måling av lyd og vibrasjon. Vi er en teknologidrevet bedrift med stort fokus på kontinuerlig produktutvikling. Vi utvikler avanserte måleinstrumenter, samt Windows desktop-, web- og mobile applikasjoner. All virksomhet styres fra vårt hovedkontor på Tranby i Lier. Her utføres også all produktutvikling, test og kalibrering av våre produkter.