Vibrasjonsmåling

Vibrasjonsmålerene Nor133 og Nor136 er laget iht. ISO 8041.
I basisversjonen er begge målerene velegnet for måling av hånd/arm og helkroppsvibrasjoner. Norsonic har forskjellige varianter av vibrasjonssensorer, akselerometre, kabler og tilbehør.