NorReview Nor1026

NorReview er en fleksibel programvare for PC for å presentere og etterbehandle alle støy- eller vibrasjonsdata fra et Norsonic instrument. Det kan brukes til raskt å generere en enkel rapport, å gjøre avanserte beregninger og komplekse prosjektrapporter. Alle brukere kan starte opp med en grunnpakke, og så legge til nye funksjoner (opsjoner) når behovene endres. NorReview programvaren er kompatibel med Windows 8 plattformen