Vibrasjonsmålere Nor133 og Nor136

Vibrasjonsmålerene Nor133 og Nor136 er laget iht. ISO 8041.

I basisversjonen er begge målerene velegnet for måling av hånd/arm og helkroppsvibrasjoner. I tillegg kan de utvides for måling og analyse av vibrasjoner i bygninger, skip, kjøretøy av forskjellig slag og offentlige transportmidler iht. nasjonale og internasjonale standarder.