Bankemaskin Nor277

For å gjøre trinnlydsmålinger i bygninger som er fastsatt i internasjonale og nasjonale standarder.

Egenkalibrering – sjekk av fallhastigheten på hammerene.