Høyttaler Nor275

En kraftig lydkilde utformet for å utføre målinger etter standard ISO 140/4 vedlegg A (Feltmålinger).

Bare 6 kg – 120 dB Lwn!