Høyttaler Nor275

En kraftig lydkilde utformet for å utføre målinger etter standard ISO 16283-1:2014 (erstatter ISO 140/4 vedlegg A (Feltmålinger)).

Bare 6 kg – 120 dB Lwn!