NorConnect Nor1051

NorConnect er en programvare for nedlasting og visning av målinger lastet ned fra Nor145 and Nor150.

NorConnect er en gratis programvare og er en del av instrument leveransen.

Programmet supporterer all kommunikasjon som tilbys i den nye generasjonen av instrumenter og  hardware for målinger. Norconnect kommuniserer via modem, WLAN eller LAN.