NorRemote Nor1050

En helt ny generasjon av programvare for fjernstyring og datainnsamling fra lydmåler!

Bruk din smarttelefon eller pc for å få kontakt med støymåler.