NorReview Nor1026

NorReview er en fleksibel programvare for PC for å presentere og etterbehandle alle støy- eller vibrasjonsdata fra et Norsonic instrument. 

Det kan brukes til raskt å generere en enkel rapport, å gjøre avanserte beregninger og komplekse prosjektrapporter. Alle brukere kan starte opp med en grunnpakke, og så legge til nye funksjoner (opsjoner) når behovene endres. NorReview programvaren er kompatibel med Windows 10.