Støymåler Nor131 / Nor132

Nor131 er en klasse 1 (presisjon) støymåler, mens Nor132 er en støymåler i.h.h.t. klasse 2 kravene.

Begge støymålerene tilbyr de samme mulighetene med unntak av den avtagbare mikrofon/forforsterker som kun er tilgjengelig på Nor131. Det betyr at man kan ha en forlengerkabel mellom mikrofon/forforsterker og selve instrumentet.

I noen målestandarder er det satt krav til måleutstyret – dvs. hvilke klasse lydmåler og kalibrator skal ha. Sjekk med den målestandarden du skal følge for å se om dette er tilfelle her.