Utendørsmikrofoner

Norsonic tilbyr et bredt spekter av utendørsmikrofoner for permanente og semi-permanente installasjoner.

Utendørsmikrofonen Nor1216 er en robust utendørsmikrofon, designet for bruk sammen med Nor140 eller Nor150. Den har SysCheck verifikasjon og innebygget varmeelement for å forhindre kondensering ved varierende værforhold. Den er beregnet for permanent bruk utendørs.

En semi-permanent versjon av Nor1216 er Nor1217 som har samme værbeskyttelse og SysCheck, men mangler varmeelement og er designet for bruk sammen med standard forforsterker og mikrofon som følger med Nor140, Nor145 og Nor150. Dette gjør Nor1217 i kombinasjon med Nor140 / Nor145 / Nor150 til en svært kostnadseffektiv løsning.

Nor1218 er en kostnadseffektiv IEPE utendørsmikrofon for semi-permantente installasjoner. Kobles direkte og til Nor131 eller Nor139 og bruker mikrofon/forforsterker levert med disse.

Nor1210 utendørsmikrofon er en sofistikert, holdbar og godt utprøvd utendørs mikrofon for faste installasjoner. Flere hundre enheter er installert over hele verden; på flyplasser, industriområder og andre steder som krever permanent støyovervåking. Bare noen få mindre design oppgraderinger har blitt gjort på Nor1210 siden den første enheten ble installert i 1994. Dette viser at Nor1210 er en holdbar og godt designet utendørsmikrofon. Nor1210 kan kobles til alle instrumenter.

Nor1216, Nor1217 og Nor1218 krever kompensering av frekvens responsen for å oppfylle kravene til type 1 i lydmålestandarden IEC 61672. Frekvens kompenseringen er bygd inn i lydmålerene angitt i tabellen.

Nor1210 krever ikke kompensering, men finnes i to versjoner, en for flystøy og en for områdestøy.