Vibrasjonsmålere Nor133 og Nor136

Vibrasjonsmålerne Nor133 og Nor136 er laget iht. ISO 8041.

I basisversjonen er begge målerne velegnet for måling av hånd/arm og helkroppsvibrasjoner.

I tillegg kan de utvides for måling og analyse av vibrasjoner i bygninger, skip, kjøretøy av forskjellig slag og offentlige transportmidler iht. nasjonale og internasjonale standarder.