Støyovervåkingssystem…

...til flyplasser i Europa.

Norsonic flystøyovervåkingTopsonic, vår samarbeidspartner på flystøyovervåkning har vunnet kontrakter på  fornyelse av støyovervåkningsystemer til flyplassene i Praha og Brüssel i sterk konkurranse med andre globale aktører. Toppscore på tekniske løsninger i kombinasjon med pris og lave vedlikeholdskostnader var nøkkelfaktorer for å vinne disse prestisjefylte prosjektene.

For Norsonic så betyr dette leveranse av et stort antall støymonitorer til disse prosjektene bestående av støymåler Nor140 og utendørsmikrofon Nor1216. Et stort antall av disse instrumentene er installert hos en rekke internasjonale flyplasser, så vel som i andre støyovervåkingsprosjekter. Det samme utstyret ble installert på Wien internasjonale tidligere i år. Kombinasjonen Nor140 og Nor1216 er designet for 24/7 operasjon og har bevist sin stabilitet ved uavbrutt drift over mange år i lignende prosjekter.

I Norge så er blant annet Gardermoen og Ørlandet flyplass samt havneanlegg og byggeprosjekter utstyrt med denne instrumenteringen.