Om Norsonic

Norsonic er en av verdens ledende produsenter innen løsninger for måling av lyd og vibrasjon.

Vår visjon er å gi våre kunder nyskapende instrumentering av ypperste kvalitet.
I de 50 årene Norsonic har eksistert, har vi fokusert på å levere produkter av høy kvalitet.

Det begynner med et utkast til et nytt produkt, fortsetter med intern testing og ender opp i typegodkjenninger fra internasjonale laboratorier som f.eks. PTB i Tyskland. Våre produkter har i flere tiår blitt typegodkjent for å være sikker på at de produserte målingene er nøyaktige og innenfor de gitte spesifikasjoner.

Alle våre underleverandører blir nøye plukket ut og jevnlige kvalitetsvurderinger garanterer at de holder en høy kvalitet. Norsonic bruker forskjellige norske underleverandører, i tillegg til noen utenlandske.

Full test og kalibrering i henhold til relevante internasjonale standarder som f.eks. IEC 61672 blir utført før produktene forlater fabrikken. Norsonic har utviklet et automatisk kalibreringssystem Nor1504A for dette formålet. Dette produktet begynte som et internt kalibreringssystem for bruk i fabrikken og på våre salgs og kalibreringskontorer rundt i verden. Imidlertid har produktet vist seg å fylle et markedsbehov og er nå solgt til kalibreringslaboratorier og typegodkjenningsorganisasjoner i hele verden med stor suksess.

Norsonic Kalibreringslaboratorium er et internasjonalt akkreditert laboratorium. Dette sikrer at kvaliteten av de målte verdiene er på et høyest mulige nivå.

Norsonic er aktiv i standardiseringsarbeidet, både på nasjonalt og internasjonalt plan. Vi tror det er viktig, som en høykvalitets produsent, at våre produkter blir laget i samsvar med de kommende versjoner av relevante standarder, kombinert med den siste tilgjengelige teknologien.

Som et resultat av vår kvalitets filosofi gir vi 3 års garanti på alle våre produkter.

Norsonic bruker minimum 15% av omsetningen til forskning og utvikling. En stor del av dette brukes til å utvikle nye muligheter i eksisterende produkter. Dette forsikrer at du som Norsonic-kunde kan holde produktene tidsmessig i mange år etter du først kjøpte det.

Vår utviklingsavdeling samarbeider tett med partnere for å ta i bruk spesiell teknologi som ikke finnes internt. Vår organisasjon gjør at vi kan reagere raskt på endringer i kommende standarder og ny teknologi.

Vi på Norsonic er stolte av å stå til tjeneste for våre kunder og høre på deres behov. Alle våre produkter er utviklet i tett samarbeid med kunder ved å lytte til deres behov og ønsker.