Bruksområder

 • Bygningsakustikk
 • Lydintensitet
 • Lydeffekt

Om

text

Hele spekteret av standarder for bygningsakustikk som feltmålinger iht. ISO 16283, laboratoriestandard ISO 10140 samt nasjonale versjoner som amerikanske ASTM-standarder, kan velges. Beregninger samt informativ tekst for Excel/Pdf-rapportene settes inn og redigeres før den endelige beregningen av lydisolasjonsindeksene.

Applikasjoner

text

Bygningsakustikk

text

Målinger tatt manuelt ved bruk av Norsonic lydnivåmålere Nor140 eller Nor150 og lagret i PC-en, importeres enkelt inn i rapporteringsmodulene. Nivå-, etterklangs- eller bakgrunnsmålefiler er inkludert i de respektive tabellmappene ved hjelp av enkel «drag&drop». Til og med komplette bygningsakustikkfiler som inneholder alle data i én fil kan importeres.

Hele spekteret av standarder for bygningsakustikk som feltmålinger iht. ISO 16283, laboratoriestandard ISO 10140 samt nasjonale versjoner som amerikanske ASTM-standarder, kan velges. Beregninger samt informativ tekst for Excel/Pdf-rapportene settes inn og redigeres før den endelige beregningen av lydisolasjonsindeksene.

Lydeffekt

text

Som beskrevet for bygningsakustikkmodulen, kan eksisterende målefiler importeres til Nor850 for beregning av de endelige lydeffektresultatene. Beregning av lydeffekt gjøres ved å bruke en rekke forhåndsdefinerte standarder i ISO 3740-serien.

Lydintensitet

text

I Nor850-programvaren kan man endre alle innstillinger på samme måte som i Nor150. Imidlertid er det enklere å kopiere og analysere målingene på en større skjerm. Nor850-programvaren gir intuitive visuelle verktøy for redigering.

Kopier segmenter eller overflater, se mellomresultater av et sett av segmenter, ekskluder segmenter, overflater eller bånd. Om ønskelig kan målingen opp/nedgraderes mellom Survey/Engineering, og frekvensområdet kan endres.

Nor850 viser all informasjon som Nor150, inkludert Scope Selector og alle funksjoner. I tillegg kartlegges resultatene i en 2D/3D overflate for støykartlegging.

En typisk applikasjon kan være tilfelle der begrenset tid ikke tillot en fullstendig definisjon av segmenter før måling. Alle målinger kan gjøres på en enkelt overflate der områdene ikke er definert. Ved å åpne opp to måleprosjekter i Nor850, definerer du en ny total måleflate og kopierer/limer inn hvert målte segment på riktige steder i det nye prosjektet.

Målte resultater er tilgjengelige i ulike vinduer som inneholder grafer, tabeller, navigasjonsrute etc.

Nor850 med lydintensitetsopsjonen inkluderer rapportgenerering for ISO 9614 del 1 og del 2 standardene. Fyll inn viktig informasjon om målingen, og generer målerapporten.

Målte resultater vist som 2D-overflate og 3D-overflate sammen, sammen med omfangsvelgeren (navigator) og fargeområdejusteringsruten.

Nedlastinger

text
Brochurer

Product range catalogue

 • Product range catalogue -

  Norsonic_productrange_2024-2025.pdf (0.01GB)
  Released
Software

Nor850 reporting software

 • Nor850 -

  Nor850-2.2-0313-InstallationPack.zip (0.05GB)
  Released
 • Nor850 - 2.3.190605

  Nor850-2.3.190605.zip (0.07GB)
  Released
 • Nor850 - 3.1.221130

  Nor850-3.1.221130.exe (0.08GB)
  Released 22/12/2022
 • Nor850 - 3.2.240411

  Nor850-3.2.240411.zip (0.09GB)
  Released 12/04/2024
Product data

Nor850 software

 • Nor850 software highlights version 3 -

  Short-form-Nor850-v3-0121_web.pdf (1678.89KB)
  Released 01/01/2021

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon