Egenskaper

text
 • Full farge display (OLED type).
 • 1 sekunds tidshistorikk profil.
 • Måler dBA og dBC samtidig (enkel frekvensanalyse for bl.a. å avdekke lavfrekvent støy samt valg av hørselvern etter HML-metoden).
 • Måler opptil 140.3 dBA og 143.3 dBCPeak.
 • Måler ned til 55 dBA.
 • Pause funksjon.
 • Fargekodede alarmer (inntil 2 parametre med forskjellige grenseverdier – valgbart). Verdier vises med grønn farge når under grense, rød når over.
 • Blå diode blinker sakte når nedre grenseverdi er nådd, hurtig når øvre er nådd.
 • Bevegelsessensor (kan ikke legge det fra seg under dagen).
 • Sette presatt måletid eller starte måling til fast tidspunkt.

Nedlastinger

text
Produktdata

Casella

 • Casella dBadge produkt data -

  SM97-V6-dBadge2-Datasheet-UK_Norsonic-AS.pdf (4260.64KB)
  Released

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon