Lydeffekt


Støyende produkter omgir oss i hverdagen. Siden støybevisstheten aldri har vært høyere, er det viktigere enn noen gang for produsenter å redusere støyen som produseres av produktet deres. Kvantifisering av lydeffekten som skapes av et produkt er derfor kritisk for de fleste bransjer og produsenter av for eksempel apparater, maskiner, verktøy og annet utstyr. For å fremme konkurranse på lavere lydnivåer krever EU-regelverket at produktene er tydelig merket med lydeffekten. Dette hjelper kundene til å kjøpe produktet med lavest støyeksponering for både seg selv og som er i nærheten ved å kjøpe et mindre støyende produkt.


For å oppnå et rettferdig og sammenlignbart måleresultat, beskriver og definerer internasjonale standarder et sett med testoppsett og testmetoder. Dette for å garantere at resultatene vil representere objektets absolutte akustiske energi, uavhengig av det akustiske miljøet, nemlig Sound Power eller LWA.

Norsonic kan tilby et sett med verktøy, både maskinvare og programvare, for å utføre et bredt spekter av relevante EU-standarder og internasjonale produktteststandarder. Våre sertifiserte løsninger for testing av lydeffekt vil hjelpe deg med tekniske og benchmarking-problemer i din FoU-avdeling, men også for å sikre at produktet ditt oppfyller kravene i standardene.

PRODUKTER

for Lydeffekt

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon