Bygningsakustikk

Fagfeltet bygningsakustikk består av to deler; Romakustikk som omhandler lydutbredelse i et rom og Byggakustikk som omhandler lydutbredelse mellom rom.


Vanligvis er romakustikk relatert til lydkvaliteten, for eksempel konserthusakustikk, mens bygningsakustikk er mer relatert til uønsket lyd, det vil si når du vil høre minst mulig av hva som skjer i tilstøtende rom.

Norsonic har et bredt spekter av systemer innen bygningsakustikk og romakustikk.

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon