Lydintensitet

Lydintensitet er den foretrukne metoden for nøyaktig måling av lydkraft når du har et vanskelig akustisk testmiljø, for eksempel høy bakgrunnsstøy eller hvis utstyret er i et dårlig akustisk testrom.


Metoden er derfor også perfekt for in situ måling, på hullet eller bare en del av utstyret. Selv når utstyret består av mange støyutstrålende kilder, kan denne metoden brukes på hver enkelt komponent, da en jevn bakgrunnsstøy ikke bidrar til lydeffekten som bestemmes ved måling av intensitet. Siden lydintensiteten gir et mål på både retning og størrelse, er den også svært nyttig når du skal finne lydkilder, som for eksempel å finne lydlekkasjer eller som et verktøy i forsknings- og utviklingsavdelingen.

Sjekk ut våre produkter for måling av lydintensitet.

PRODUKTER

for Lydintensitet

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon