Utendørsstøy


Norsonic, en pålitelig og erfaren partner innen miljøstøyovervåking


Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger for miljøstøyovervåking. Fra frittstående støyovervåkingsterminaler (NMT) med lokal eller ekstern tilgang. Til storskalerte vertssystemer med flere NMT-er, helautomatiserte som leverer daglige rapporter med støydata og meteorologiske data til kunden.

Når våre kunder kontakter oss om miljøovervåking, definerer vi først deres behov og krav. Da foreslår vi en løsning basert på dette. Når kunden er fornøyd med vårt forslag, implementerer vi løsningen.

Over hele verden på alle kontinenter har vi levert løsninger for miljøstøyovervåking. Vi har systemer på havner, byggeplasser, trafikkstøyovervåking, vindkraftverk, veddeløpsbaner, produksjonsanlegg, skytebaner og flyplasser. Noen systemer kjøres av kunden selv. Flere og flere kunder velger imidlertid å la Norsonic hoste systemene sine. Da kan de fokusere på sin hovedoppgave og nøkkelkunnskap; analysere dataene fra støyovervåkingsterminalene, mens vi tar oss av de «kjedelige tingene» som kommunikasjon, konfigurasjon, backup, rapportgeneratorer ++.

PRODUKTER

for Utendørsstøy

Måling av utendørsstøy

NorCloud

Måling av utendørsstøy

Nor1545 Støymålerstasjon

Utendørsmikrofoner

Nor1297 Noise Compass

Utendørsmikrofoner

Nor1216 Utendørsmikrofon

Utendørsmikrofoner

Nor1217 Utendørsmikrofon

Utendørsmikrofoner

Nor1218 Utendørsmikrofon

Programvare

Nor1026 NorReview

Support

Har du noen spørsmål eller
trenger du hjelp?


Call Icon Mail Icon